12. แบบ รร. 1 บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด13. แบบ รร. 2 บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด