กำหนดรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2565ประกาศประกวดราคา TOR ตารางแสดงจำนวนเครื่องปรับอากาศ ประกาศโรงงานยาสูบ