ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานและบุคคลากร จำนวน 21 คน