เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนพนักงาน ยสท. คณะเจ้าหน้าที่ ศิษย์ยานุศิษย์สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 122 โรงงานยาสูบ เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุ พระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

ในนามสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 122 โรงงานยาสูบ ขอขอบพระคุณพนักงานจิตอาสาจากทุกส่วนงาน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดเตรียมของที่ระลึกและดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ณ ห้องกรองทิพย์ สมาคมสโมสรพนักงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

กองสื่อสารองค์กร