การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ปรับตัวมุ่งสู่ธุรกิจใหม่หวังสร้างรายได้เพิ่ม เปิดประมูลให้เช่าที่ดินทำเลศักยภาพสูง ระยะยาว 30 ปี นำร่อง 3 แปลง ย่านธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา กทม. และเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเชียงราย เร่งเปิดประมูลภายในปี 2565

             เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ยสท. จัดพิธีแถลงข่าวธุรกิจใหม่ของ ยสท. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้นำที่ดินของ ยสท. ใน กทม. และต่างจังหวัด ออกประมูลให้เอกชนเช่าระยะยาว 30 ปี โครงการนำร่อง ใน กทม. และจังหวัดเชียงราย โดย นายนพดล หาญธนสาร รักษาการแทนผู้ว่าการ ยสท. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ยสท. (บอร์ด) มีมติให้นำอสังหาริมทรัพย์ที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ตามภารกิจหลัก และมีศักยภาพนำมาจัดหาประโยชน์โดยให้เช่า ซึ่งในปี 2565 ได้คัดเลือกที่ดินจำนวน 3 แปลง นำออกประมูลให้เช่าระยะยาว แปลงที่ 1 “โกดัง ร.ย.ส. 1” ถนนเจริญกรุง ติดแม่น้ำเจ้าพระยา กทม. เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่เศษ อดีตเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตยาสูบแห่งแรก ทำเลริมแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านธุรกิจที่หาได้ยากในปัจจุบัน ส่วนอีก 2 แปลง อยู่ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ “แปลงสถานีใบยาแม่กรณ์ (เดิม)” เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ใจกลางเมืองเชียงราย ย่านธุรกิจการค้า และ “แปลงสถานีใบยาเวียงพาน” อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 75 ไร่เศษ ริมถนนพหลโยธิน เป็นที่ดินแปลงขนาดใหญ่
ใกล้กับด่านการค้าชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย

             ที่ดินทั้ง 3 แปลงนี้ ถือได้ว่าเป็นทำเลศักยภาพสูงเหมาะสำหรับการพัฒนาโครงการในหลายรูปแบบ มีความคุ้มค่ากับการลงทุนหากเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับในระยะยาว ซึ่งในการเปิดประมูลครั้งนี้ ขอให้นักลงทุนที่สนใจจะเข้าร่วมประมูลมีความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ เนื่องจาก ยสท. ได้จัดให้มีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่าง ยสท. ผู้เข้าร่วมประมูล และผู้สังเกตการณ์จาก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งจะเข้าร่วมสังเกตการณ์ตลอดระยะเวลาของการประมูล โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market sounding) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 และจะขายเอกสารการประมูลประมาณเดือนสิงหาคม 2565 ยื่นข้อเสนอภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่ง ยสท. จะพิจารณาผู้ชนะการประมูลจากรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ มูลค่าการลงทุน ผลประโยชน์ตอบแทนที่ ยสท. จะได้รับ และประโยชน์ต่อพื้นที่และชุมชนโดยรอบ

            นายนพดลฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากที่ดิน 3 แปลงข้างต้น ยสท. ยังมีที่ดินอีกหลายแปลงทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด บางแปลงมีขนาดใหญ่และอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้หลายรูปแบบ หรือบางแปลงตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่หาได้ยากในปัจจุบัน คาดหวังว่า ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ ยสท. ได้เริ่มต้นนี้ จะเป็นลู่ทางการหารายได้เพิ่มให้กับ ยสท. ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปลายปีนี้ ยสท. จะประกาศแผนการประมูลให้เช่าที่ดินเพิ่มเติมในพื้นที่ กทม. และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเร่งเปิดประมูลภายในปี 2566 หากนักลงทุนท่านใดสนใจต้องการสอบถามข้อมูลหรือเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market sounding) ติดต่อได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจ โทร. 0 2229 1000 ต่อ 1866, 2328  ติดตามข่าวสารการให้เช่าที่ดินของ ยสท. ได้ที่ www.thaitobacco.or.th

กองสื่อสารองค์กร