ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์ และรับการสัมภาษณ์ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย คลิกรายละเอียด