ผู้ชนะ HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด120 มม. x 3,600 ม. จำนวน 72 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง