ผู้ชนะ HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด 350 มม. x 3,600 ม. จำนวน 36 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง