นายสมนึก กษิรักษา รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต และนายวีระเดช กิไพโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา พร้อมด้วยคณะทำงานบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เข้าเยี่ยมชมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ของ บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด เพื่อศึกษาข้อมูลและเป็นแนวทางในการพิจารณาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ของ ยสท.อยุธยา ณ บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

กองสื่อสารองค์กร