ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่แบบ IN-LINE ยี่ห้อ VIDEO JET ปี 2566 ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยสท.อยุธยาvideo2566