ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์ระบบ GRAVURE 8 สี (BOBST) ที่ฝ่ายการพิมพ์ จำนวน 21 รายการ