ดาวน์โหลดที่นี่ https://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2022/05/07-ประกาศ-เดือน-เมษายน-2565-สนง.ยาสูบเพชรบูรณ์.pdf