ประกาศเผยแพร่แผนงานทำความสะอาด ท่อลมเย็นลมกลับ จำนวน 7 ชุด ปี 2566 ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยสท.อยุธยา