สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
น้ำมันเชื้อเพลิง (500ลิตร) เดือน พ.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้