ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดติดฉลากหัวห่อ DOMINO สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ