ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง G.D X-500 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 29 รายการ