เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้างทำ Engrave Gravure Cylinders (ซองเรียบ) ที่มีรูปแบบจุดกันปลอม (Security Features) จำนวน 10 รายการ (126 ลูก)