ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและพนักงานบริการฯ 66