จัดซื้อเครื่องวัดความพองของผลิตภัณฑ์ยาสูบ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง…เปิดอ่าน