แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลด >>>

บำรุงรักษาตู้ MDB-EMDB-CAP Bank

บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 155-22kV.

บำรุงรักษาปั๊มน้ำระบบดับเพลิง (Fire pump and jockey pump)

บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler)

บำรุงรักษา Air Washer

บำรุงรักษาเครื่องจ่ายลมเย็น (AHU)