นายนพดล หาญธนสาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พญ.มนชนก สุวิชาญวรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา รับมอบยาฟาวิพิราเวียร์ และชุดตรวจ ATK จาก บริษัท ซาย ฟาร์มา จำกัด โดย ดร.เทวัญ ติวารี น.ส.ลลิสา จงบารมี ดร.อดิศร ไชยคุปต์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงาน และนายสุทิน บัวตูม เพื่อเพิ่มปริมาณการสำรองยาคงคลัง สำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระกียรติ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565

กองสื่อสารองค์กร