ประกาศเผยแพร่แผนจ้างทำชุดโครงเหล็ก สะพานบันไดทางเท้า (Platform) ปีงบฯ2566รายละเอียดแนบท้ายแนงานจ้างทำชุดโครงเหล็กสะพานฯ (Platform) ปีงบฯ 2566