นายธีรัชย์  อัตนวานิช ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย นายนพดล  หาญธนสาร รักษาการแทนผู้ว่าการ เข้าร่วมพิธีเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พนักงานให้ความเคารพนับถือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการยาสูบแห่งประเทศไทย ครบรอบ 83 ปี  ได้แก่ พระพุทธวิสุทธิมงคล พระภูมิเจ้าที่ (หลวงปู่ชัยมงคล) เสด็จปู่นาคราช และรูปปั้นพลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์  โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด  ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565

กองสื่อสารองค์กร