อ่าน พรบ.แรงงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่