อ่าน รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 คลิกที่นี่