อ่าน การอบรมทำความเข้าใจการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่