อ่าน ระเบียบพนักงานลาศึกษา ตปท. พ.ศ. 2531 คลิกที่นี่