อ่าน ระเบียบเพิ่มค่าจ้างรายวันรายชั่วโมง คลิกที่นี่