อ่าน ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่