อ่าน คำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างตามผลงานประจำปี คลิกที่นี่