อ่าน หลักเกณฑ์จ้างทดลองปฏิบัติงาน เพื่อขอบรรจุเข้าประจำตำแหน่ง คลิกที่นี่