อ่าน ระเบียบว่าาด้วยการรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้าง ยสท คลิกที่นี่