อ่าน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสรรหารองผู้ว่าการ คลิกที่นี่