อ่าน หลักเกณฑ์พิจารณาการเลื่อนและหรือย้ายตำแหน่งฯ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่