อ่าน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่