อ่าน คู่มือรับซื้อ เก็บกอง ขนส่ง B ฉบับปรับปรุง คลิกที่นี่