อ่าน คู่มือรับซื้อ เก็บกอง ขนส่ง T ฉบับปรับปรุง คลิกที่นี่