อ่าน คู่มือรับซื้อ เก็บกอง ขนส่ง V ฉบับปรับปรุง คลิกที่นี่