อ่าน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่