อ่าน แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 (แผนปฏิบัติการ) คลิกที่นี่