อ่าน ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย อัตราค่าเช่า เงื่อนไขการเช่า และการทำสัญญา คลิกที่นี่