9.6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา