ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบ AD (Active Directory) โดยวิธีคัดเลือก