อ่าน กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างออกแบบ-ควบคุมงานก่อสร้าง คลิกที่นี่