อ่าน พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 คลิกที่นี่