เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ (แบบ รร.1,2 และ 3) อะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องห่อสิบซอง SP No.1 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ