เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ (แบบ รร.1, 2 และ 3 อะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตก้นกรอง MOLINS ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 34 รายการ