ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งทันตแพทย์ 6

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 4

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบัญชี 3

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานเวชสถิติ 3

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล 3 และตำแหน่งพยาบาล 1 (ผู้ช่วยพยาบาล)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งแพทย์ 6

ประกาศ ผลการสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 4