นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 147 ปี   โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ผู้บริหารหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

กองสื่อสารองค์กร