นายสมนึก กษิรักษา รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สายงานการผลิต ต้อนรับคณะจาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด HUAWEI Technologies Thailand CO.,LTD เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของฝ่ายผลิตด้านใบยา ศึกษาระบบสกาดา (scada system) พร้อมทั้งหารือฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เกี่ยวกับการจ่ายพัสดุและระบบพื้นที่เก็บวัสดุห่อมวน และเยี่ยมชมระบบ CCTV FIRE ALARM ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

กองสื่อสารองค์กร